Казанлък
 
Севт Ауто

Какво е ламбда

В областта на диагностиката на автомобили съотношението на еквивалентност въздух-гориво често се счита за ламбда (λ). Това е особено вярно в говоримия език. Коефициентът на еквивалентност въздух / гориво е съотношението на действителното съотношение въздух / гориво (AFR) към стехиометрията за дадена смес. С други думи, ламбда е съотношението между количеството кислород, действително присъстващо в горивната камера, спрямо количеството гориво, което би трябвало да присъства, за да се получи перфектно изгаряне.

В идеалната смес има точно количеството кислород, необходимо за изгаряне на количеството налично гориво. По този начин ламбда = 1,0.

В постната смес има твърде много кислород за количеството гориво. По този начин, ламбда> 1,0.

В богата смес има твърде малко кислород за количеството гориво. Така ламбда ще бъде <1,0.

На практика устройствата AFR измерват количеството остатъчен кислород или неизгорели въглеводороди в отработените газове. Двигателят следи стойностите на лямбда в контура за обратна връзка, за да регулира сместа въздух-гориво.