Казанлък
 
Севт Ауто

Ламбда като диагностично средство

Нека научим повече за този забележителен инструмент, като започнем от значението на ламбда. Ламбда представлява съотношението на количеството кислород, действително присъстващо в горивната камера, в сравнение с количеството, което би трябвало да присъства, за да се получи “перфектно” изгаряне. По този начин, когато сместа съдържа точно количеството кислород, необходимо за изгаряне на наличното количество гориво, съотношението ще бъде едно към едно (Ll) и ламбда ще бъде равно на 1,00. Ако сместа съдържа твърде много кислород за количеството гориво (постна смес), ламбда ще бъде по-голяма от 1,00. Ако една смес съдържа твърде малко кислород за количеството гориво (богата смес), ламбда ще бъде по-малко от 1,00.
Сензора генерира променлив сигнал за разлика от простия богат / слаб сигнал на стандартен кислороден сензор. Тъй като сигналът варира по сила и също в посока на тока (полярност), е невъзможно директно да видите сигнала с нищо, освен с осцилоскоп. Въпреки това с подходящото поддържащо оборудване, сензорът може да се използва за регулиране на смесване на въздух / гориво на всеки двигател.
Всички знаем, че за нормалното изгаряне е необходимо нормалното съотношение въздух / гориво приблизително 14,7: 1 (тегловно). Така съотношението между чист въздух и гориво от, да речем, 16: 1 би означавало стойност на ламбда 1,088. (За да се изчисли, разделете 16 на 14.7.) Ламбда от .97 би посочил съотношение въздух / гориво 14.259: 1 (получено чрез умножение .97 на 14.7).
Ето магията: Ламбда е напълно непроменен от изгарянето. Дори пълното изгаряне или пълната липса на горене няма ефект върху ламбда! Това означава, че можем да вземем нашите проби от отработени газове във всяка точка на потока отработени газове, без да се притесняваме за ефектите на каталитичния конвертор.