Казанлък
 
Севт Ауто

Севт 2

Севт II (Севтес II) е Месадовият син Севт. Роден е 5 век пр.н.е. и починал 4 век пр.н.е. Котис I е негов син. В „Анабазис“ на Ксенофонт има изчерпателна историческа информация. Севт се появява на политическата сцена в края на V век, началото на IV век пр. Хр.

Севт II плаща на Ксенофонт и неговата армия, за да стабилизира и укрепи наследената власт. Територията на първоначалните му завоевания е ограничена по диагонала от Салмидесос до района на Пактие, при шийката на Тракийския Херсонес (Галиполския полуостров) и се простира към Мраморно море до зоната на Перинт. В този район са влизали областите населявани от племената тини, меландити и транипси.

Първоначално Севт II е съюзник на Спарта, но след разгрома на спартанската флота при Книд, през 394 г. пр. Хр. той сключва съюз с Атина. След като укрепва своите позиции Севт се опитва да узурпира властта на легитимния одриски владетел Медок. Двамата владетели влизат в открито стълкновение един срещу друг, за което ни осведомява Аристотел (19: V, 1312 a). В името на атинските интереси Тразибул помирява Севт и Медок.

Източници: https://bg.wikipedia.org/