Казанлък
 
Севт Ауто

Севт 3

Севт III или Севтес III, роден 4 век пр.н.е., починал ок. 300 пр.н.е., с баща Керсеблепт и един от синовете му е Котис II. Севт 3 е тракийски владетел от 330 пр.н.е. до 300 пр.н.е. и последният голям владетел на Одриското царство.

През 2004 г. в тракийската могила Голяма Косматка край град Шипка, общ. Казанлък, е открит запазен гроб от археолога Георги Китов, за който се смята, че е гробът на Севт III.

Тракия до голяма степен е подчинена на Древна Македония след походите на Филип II през 347 – 346 пр.н.е. и последвалото завоевание на Южна Тракия от Александър през 341 пр.н.е. След смъртта на Филип през 336 пр.н.е., тракийските племена се разбунтували срещу Александър, който провел кампания против тях и победил гетите и трибалския цар Сирмус. Всички останали траки се подчиняват на Александър и изпращат бойци в неговата войска.

Севт на свой ред се разбунтува срещу управлението на македоните около 325 пр.н.е., след като Александровия управител на Зипурион бил убит в битка срещу гетите. След смъртта на Александър през 323 пр.н.е., Севт отново въоръжено се противопоствя, този път срещу новия управител Лизимах. Двамата се срещат в битка останала без победител, но в крайна сметка Севт е принуден да признае властта на Лизимах и после на царе-наследници на Александър. През 320 пр.н.е., Севт III обособява Одриското царство повече към централната Тракия и построява своята столица Севтополис, като се жени повторно за Береника между 315 – 310 пр.н.е. През 313 пр.н.е. той поддържа Антигон I във война срещу Лизимах, блокирайки проходите на планината Хемус срещу своя господар, но отново бива победен и е принуден да се покори.

Той има най-малко 6 сина: 2-ма от първия му брак (Котис и Ребулас) и 4-ма от втория му брак с Береника (Хебризелм II, Терес IV, Садок и Садалас I).

Севт3, бронзова глава от неговия храм гробница в „Долината на тракийските царе“ до Казанлък

Източници: https://bg.wikipedia.org/