Казанлък
 
Севт Ауто

Севт 4

Севт IV е одриски цар на Одриското царство в Тракия от ок. 215 пр.н.е. до ок. 190 пр.н.е. Той последва на трона баща си цар Раскупорис I (240–215пр.н.е.)

Източници: https://bg.wikipedia.org/