Казанлък
 
Севт Ауто

Симптоми за замърсено и негодно диференциално масло в скоростната кутия

Ако колата ви е превишила интервала на обслужване на маслото или ако чуете шумове , може да се наложи да смените маслото.


Съвременните превозни средства използват най-различни течности за смазване на техните многобройни механични компоненти. Тъй като много от компонентите са изработени от метал, те изискват тежко масло, способно да предпазва компонентите от повреда поради прегряване и контакт метал-метал. Автомобилните смазочни течности играят много важна роля за цялостната производителност и експлоатационен живот на автомобила и могат да причинят сериозни повреди на компонентите, когато те намаляват.

Един от тези видове масла е диференциалното масло, известно още като редукторно масло, което се използва за смазване на ръчни трансмисии и диференциали. Тъй като редукторното масло по същество е еквивалентно на това, което е маслото на двигателя, то играе много важна роля в защитата на диференциала и трансмисията, като им позволява да вършат работата си безопасно и гладко. Когато маслото се замърси, то може да постави компонентите, които са предназначени да предпазват с риск от ускорено износване и дори трайни повреди. Обикновено лошото или повредено диференциално масло ще доведе до някой от следните 4 симптома, които могат да предупредят водача за потенциален проблем, който трябва да бъде обслужен.

  1. Превозното средство надвишава интервала на обслужване на редукторното масло Всички превозни средства идват с график за поддръжка на неговите масла и филтри въз основа на пробег. Ако превозното средство е превишило препоръчителния пробег за обслужване на предавката или диференциалното масло, силно се препоръчва той да бъде сменен. Старото масло може да не осигурява същото ниво на защита като чистото, прясно масло. Компонентите на превозното средство, работещи с използване на старо или мръсно масло, могат да доведат до ускорено износване или дори до сериозни повреди.
  2. Шум в диференциала или кутията Един от симптомите, най-често свързани с лошо или отказало диференциално или редукторно масло, е шумно предаване или диференциал. Ако маслото намалее или стане прекомерно замърсено, това може да причини зъбите да хъркат или да вият, докато се въртят. Това се причиняват от липса на смазване и могат да се увеличат по обем с увеличаване на скоростта на автомобила. Шумния диференциал или трансмисия трябва да бъдат инспектирани възможно най-бързо, за да се предотврати възможността за сериозни повреди.
  3. Скоростна кутия / трансмисия Въпреки че шума може да е причинен от редица потенциално скъпи проблеми, това може да бъде и друг знак за ниско ниво на масло в кутията. Дифференциалното или редукторното масло може да се нуждае от смяна, след като достигне нива твърде ниски за правилната работа на трансмисията. Проверете нивата на преносната си течност, за да видите дали резервоарът е почти празен и причинява предавките да са шумни. Ако доливането на маслото не отстрани проблема, проверете вашата преносна система – това може да е знак за по-сериозен проблем.
  4. миризма на изгоряло от скоростната кутия или диференциала е друг знак, за диференциалното масло. Миризмата може да идва от изтичане на масло от стар уплътнител – дори можете да забележите червеникаво петно под колата си. Миризмата на изгоряло може също да е резултат от прегряване на скоростната кутия от лошо смазване. Прекалено старото масло не може да смазва правилно движещите се части, което кара металните компоненти да изгарят масло от високата температура. Смяната на диференциалното масло може да реши проблема, в противен случай може да се наложи подмяна на уплътнение. Диференциалното / зъбно колело е само една от многото важни смазочни течности, които превозните средства използват при нормалната си работа. Ако забележите някои от тези симптоми незабавно посетете автосервиза Ви за отстраняване на проблема