Казанлък
 
Севт Ауто

4 симптома за отказал изпарител на автоклиматика

Какво е изпарителят на автоклиматика?

Климатична система е проектирана да отстранява топлината от въздуха. Задачата на изпарителя е да впрегне в работа студения хладилен агент, който е в течно състояние. Като топлия въздух от купето преминава през отворите на изпарителя, който отнема топлината от въздуха и го охлажда. След това студеният въздух се циркулира през купето на автомобила.

Два специфични компонента съставят изпарителя: вътрешност и спираловидни отвори. Когато възникнат проблеми, в повечето случаи това се дължи на течове, създадени между тези две части. Тъй като изпарителя изисква постоянно налягане за ефективно отстраняване на топлината, течът обикновено е основната причина за неизправност. По този начин, когато се установи голямо изтичане, подмяната е най-добрият начин на действие.

4 Симптома за повреден изпарител.

Подобно на повечето проблеми с автоклиматика, първият индикатор за повреден изпарител е слабото качество на работа на автоклиматика. Тъй като изпарителят е основна част, която отстранява топлината от въздуха, отказът е доста лесен за определяне. 

Има обаче 4 други предупредителни знака за повреден изпарител:

Студеният въздух е слаб или изобщо не духа студен въздух. Когато има теч в изпарителя, това ще повлияе на ефективността на климатичната система. Най-общо казано, колкото по-голям е течът, охлаждащата способност се намалява.

Забелязвате странна миризма, когато използвате автоклиматика. Ако вашият изпарител тече, малко количество хладилен агент (не охлаждаща течност) ще изтече от изпарителя или уплътненията. Това ще създаде сладък аромат, който може да стане по-интензивен при включен климатик.

AC компресорът няма да се заработи. Компресорът е предназначен да циркулира хладилен агент през изпарителя. Зависи от поддържането на предварително определено налягане за работа. Като такъв, ако има теч, има намалено налягане в системата и компресорът няма да се активира.

Температурата на автоклиматика ще варира. Ако изпарителя има малък теч, той може да продължи да охлажда въздуха. Ако обаче температурата е непоследователна, това е възможен индикатор за повреден променлив изпарител. 

Кои са основните причини за изтичане на изпарителя? Има няколко източника на изтичане на изпарителя. Някои от тях са лесни за откриване, а други изискват подробна диагноза:

Повредени външни уплътнения. Най-много течове се дължат на повредено външно уплътнение на сърцевината на изпарителя.

Корозия. Също така е доста обичайно, че корозията вътре в сърцевината на изпарителя може да доведе до изтичане на уплътнения. Корозия възниква, когато прах влиза чрез въздуха, като тези замърсявания са причинени от повредени или запушени въздушни филтри.

Пробив във Връзката между спираловидните отвори ивътрешноста е друг източник. Ако се открие теч, подмяната на целия изпарител е правилният ход на действие. Някои механици се опитват да използват уплътнител, за да отстранят теча, но това винаги е временно решение и обикновено създава допълнителни проблеми – така че не препоръчваме този тип бързо отстраняване.