Казанлък
 
Севт Ауто

ABS помпа

Хидравличният модулатор или ABS помпа с електромагнитни клапани за всяка спирачна верига. Точният брой клапани на верига зависи от системата и приложението на ABS. Някои имат двойка електромагнитни клапани за всяка спирачна верига, докато други използват един клапан, който може да работи в повече от една позиция. В ABS системите на Delco VI малки електрически двигатели се използват вместо соленоиди за задвижване на буталата нагоре и надолу, за да модулират спирачното налягане.

В някои системи отделните ABS соленоиди могат да бъдат заменени, ако са дефектни, но при повечето приложения модулаторът се счита за запечатан и трябва да бъде заменен ако е дефектен.