Казанлък
 
Севт Ауто

ABS симптоми

Симптоми на дефектирал ABS модул за управление

Често срещаните знаци включват нереагиращ педал на спирачката, светване на ABS светлината и спиране на спирачките.


Спирачната система против блокиране на превозно средство е допълнителна функция за безопасност, която се среща при много съвременни превозни средства. Системата ABS е проектирана така, че да предпазва колелата от блокиране при тежки спирачни ситуации, като предпазва автомобила от пързаляне или хидропланиране. Системата ABS е съставена от ABS модул и ABS сензори на всяко колело. Сензорите засичат скоростта на колелата и ще изпратят съобщение до ABS модула за бързо помпане на спирачките, когато бъде установено, че автомобилът се пързаля или е загубил сцепление.

Когато ABS системата не функционира, загубата на сцепление, плъзгане и хидропланиране е много по-голяма вероятност да възникне при тежки условия на спиране. Системата ABS на повечето автомобили обикновено е проектирана така, че да ви дава много предупредителни знаци, когато има някакви проблеми със системата. Запознаването с тези предупредителни знаци и справянето с проблема веднага щом възникнат ще ви помогнат да гарантирате, че вашата ABS система и превозно средство ще функционират за максимална безопасност.

  1. Нереагиращ педал на спирачката

В определени случаи, в зависимост от модела на превозното средство, когато ABS модулът се повреди, спирачният педал може да не реагира. Това е очевиден проблем, тъй като педалът, който не реагира на спирачката, няма да спре превозното средство или няма да може да го направи по адекватно безопасен начин. В повечето случаи това ще се случи бавно, с течение на времето. Обикновено педалът на спирачката ще стане все по-труден за натискане, докато той вече не реагира.

  1. Спирачните накладки изискват повече усилия за натискане

Когато всички компоненти на спирачната система работят правилно, педалът трябва да изисква много малко усилия. Натискането надолу трябва да е много лесно и веднъж натиснат трябва да има незабавно забележим ефект при забавяне на автомобила. Ако започнете да забелязвате, че с течение на времето педалът изисква по-големи усилия, за да постигне същото количество спирачна сила, тогава това може да е знак за възможен проблем с ABS модула.

  1. Светлината на ABS е включена

Най-честият признак за проблем с ABS системата е светлината на ABS. ABS светлината ще покаже кехлибарен цвят и е еквивалент на светлината на Check Engine, само че е само за диагностициране на проблеми с ABS системата. По-старите превозни средства, оборудвани с по-ранни ABS системи, може да нямат ABS светлина и вместо това могат да използват светлина на Check Engine. Ако светне ABS светлината, това е сигурен знак, че има проблем с ABS системата.

  1. Спирачките блокират

Когато работи правилно, системата ABS е проектирана специално, за да предотврати блокирането на колелата при силно спиране, предотвратявайки загубата на сцепление. Въпреки това, може да има някои случаи, когато дефектният ABS модул може да се държи нередно, което кара спирачките ви да се блокират дори при нормални условия на шофиране. Ако изпитвате спорадично поведение от спирачките си, като например шумове при произволно щракване и / или помпане на спирачките, тогава може да се наложи да замените ABS модула.