Казанлък
 
Севт Ауто

DTC кодове за неизправност – как работи

Generic (обикновено P0xxx) Дефиницията за кода е дефинирана в стандарта EOBD / OBD-II и ще бъде еднаква за всички производители.
Manufacturer-specific
(обикновено P1xxx) Когато производителите смятат, че код не е наличен в списъка с общи данни, те могат да добавят свои собствени кодове. Определенията за тях са определени от производителя.

По принцип кодовете, които започват с P0, са общи кодове, докато кодовете, които започват с P1, са специфични за производителя.

Налични са обаче допълнителни групи кодове, за да се даде възможност за разширяване на тези списъци с кодове.

Пълната разбивка на кодовите групи е показана по-долу:

Кодове Powertrain
P0xxx – общо
P1xxx – Специфичен за производителя
P2xxx – общо
P30xx-P33xx – Специфичен за производителя
P34xx-P39xx – Generic

Кодове на шасито
C0xxx – общо
C1xxx – Специфичен за производителя
C2xxx – Специфичен за производителя
C3xxx – Generic


Кодове на тялото(Body)
B0xxx – общо
B1xxx – Специфичен за производителя
B2xxx – Специфичен за производителя
B3xxx – Generic

Кодове за комуникация в мрежата(Network Communication)
U0xxx – общо
U1xxx – Специфичен за производителя
U2xxx – Специфичен за производителя
U3xxx – общо