Казанлък
 
Севт Ауто

VCDS – общи процедури

ДВИГАТЕЛ И СКОРОСТНА КУТИЯ

ОАуто Кисьов не носи отговорност за повреди или проблеми, които могат да възникнат вследствие на прилагане на долните инструкции. Те може да се използват на свой риск. Консултирайте се с ръководството за ремонт и фабрични настройки на автомобила за допълнителна информация.

  1. Проверка на круиз контрола на база на измерени стойности

Активиране на круиз контрол
DBW (Drive-by-Wire)
Активирането на CCS (система за круиз контрол) в дроселовите системи на DBW ще варира в зависимост от ECM модула за управление на двигателя.

DBC (Drive-By-Cable)
CCS (система за круиз контрол) на дроселовите системи на DBC (Drive By Cable) може да или да не зависи от модула за управление на двигателя. Вижте ръководството за ремонт на автомобила.

2. Автоматична скоростна кутия – основни настройки

Някои TCM(модул за управление на трансмисията) поддържат Kick-Down процедура, а други не. Проверете ръководството за ремонт и фабрични настройки на автомобила за допълнителна информация.

Kick Down на основни настройки, които ще пренасочат TPS сигналите към TCM (модул за управление на трансмисията) и ECM (модул за управление на двигателя), когато е приложимо.

Някои от причините, след които най-вероятно ще е необходима тази процедура по основни настройки са:
Акумулатора е отстранен и отново свързан.
ECM е премахнат и преинсталиран или заменен.
Корпусът на дроселовата клапа е почистен или отстранен и инсталиран отново.
Педалът за ускоряване е премахнат и инсталиран отново.
След ремонт на двигател и / или автоматична трансмисия.
Кодовете за неизправности са изчистени.
TCM е премахнат и преинсталиран или заменен.

Дизелов Двигател

  1. DPF регенерация Поради известни причини DPF се задръства и VCDS софтуера позволява да се прави DPF регенерация, която чисти DPF филтъра. При новите CR-TDI двигатели има два различни вида регенерации, налични в зависимост от действителната маса на натрупани сажди. Ако изчислената или измерената маса на сажди е над 30 g, но под 40 g, можете да започнете регенерация, докато стоите на празен ход, също е възможна принудителна регенерация по време на движение. Ако стойностите са над 40 g (но под макс. 45 g), регенерацията, докато стои, вече не е налична, а само тази по време на шофиране.
  2. Основни настройки на Горивната Помпа за PD, PPD и CR TDI двигатели. CR (Горивната Рейка) в TDI двигатели не трябва да работи без гориво, което може да се случи след ремонти на дюзи за гориво и подмяна на горивен филтър. Електрическата помпа за гориво, разположена в резервоара или външно монтирана, може да се управлява чрез основни настройки за запълване на системата. PDI и PPD TDI двигатели не са толкова чувствителни към ниския обем на горивото, но системите за управление на тези двигатели обикновено зареждат чрез електрическата горивна помпа. Това не важи за VE TDIдвигатели.
  3. Проверка на точното впръскване на горивото – важи само за VE TDI двигатели, но не за PD или CR.

Това ви позволява да проверите настройката на точното впръскване на горивото при VE TDI двигатели. Това трябва да се направи, след като смените адренажния ремък, за да бъде точно зацепен към помпата и ролките.

Този настройки се отчитат в графиката в реално време. Приложението също ви дава коментар в полето “резултат”, което ще ви каже дали са изпълнени всички изисквания.

Бензинов Двигател

1. Информация за горивната смес

Някои от най-често срещаните кодове за неизправности (DTC) се отнасят до впръскването на горивната смес (богата и бедна смес и др.) Ето обяснение на подаване на горивото и какво прави това за нас. ECU контролира сместа въздух / гориво, за да поддържа мощността, ефективността и емисиите. A / F се изразява като съотношение (например 14.7: 1), или като стойност на ламбда. С изо-октан (“идеален” бензин), Lambda от 1.0 е равен на 14.7: 1 A / F. Това е известно като “стехиометричен”, състояние, при което има перфектен баланс между кислородните молекули и различните молекули на водород и въглерод в горивната смес. С оксигенирания бензин, който повечето от нас използват, действителното съотношение A / F от 15: 1 е по-близо до стехиометричното. Ако Lambda е по-голям от 1,0, тогава има излишък от въздух и двигателят работи слабо. Ако Lambda е по-малко от 1,0, тогава има излишък от гориво и двигателят работи богато. Трябва да се отбележи, че съотношенията са базирани на маса, а не на обем.

Така че, защо не работим винаги с 1.0 през цялото време? При постоянна скорост и празен ход сместа се държи плътно до 1.0, за да поддържа каталитичния конвертор с оптимална ефективност, така че емисиите да бъдат сведени до минимум. Когато обаче имаме нужда от ускорение, сместа става по-богата. Защо? Максималната мощност се прави между 0,85 до 0,95 ламбда (12,5 до 14,0 A / F с изо-октан). Така при ускорение смесите стават по-богати.

И така, сега, когато знаем, че ECU иска да може да контролира съотношението A / F. Той има предписан набор от стойности за дадени обороти RPM, Load и др. Така че ECU казва на инжекторите да пулсират точно за XX.X милисекунди и че ТРЯБВА да се получи нужното съотношение A / F, което искаме. ECU има сензори, които му доставят информация O2 сензор и MAF, които ще отчитат дали е получена или не желаната смес. Задният сензор O2 се използва най-вече за наблюдение на състоянието на каталитичния конвертор, въпреки че в някои приложения той също допринася за информацията за горивната смес.

Въз основа на обратната връзка ECU се научава да прилага корекционен коефициент към своите команди към дюзите за гориво. Получените стойности отиват между картите в Flash ROM на ECU („чипа“) и сигнала към инжекторите за гориво.

„Добавяне“ означава добавка, която се справя с дисбаланс на празен ход. Когато ECU използва добавка, той казва на инжекторите да останат отворени по-дълго или по-кратко. Неизправността (например изтичане на вакуум) става по-малко значима с увеличаване на оборотите. За стойности на адаптивна добавка, времето за инжектиране се променя с фиксирано количество. Тази стойност не зависи от основния момент на инжектиране.

“Мулти” означава мултипликативна компенсация с гориво, която се справя с дисбаланс при различните обороти на двигателя. Неизправността (напр. Запушен инжектор) се отразява на оборотите на двигателя RPM. За мултипликативните стойности има процентна промяна в времето на инжектиране. Тази промяна зависи от основния момент на инжектиране.

Можете да проверите текущото си състояние на компонсация с гориво като използвате VAG-COM или еквивалент, за да погледнете в група 032 (в много съвременни ECU, консултирайте се с вашето Ръководство за ремонт за конкретната група за вашето превозно средство) в блоковете за измерване на двигателя ви. Първите две полета ще имат процент. В първото поле се посочва дозата на горивото на празен ход (добавка). Второто поле е отделението на горивото при повишени обороти на двигателя (мултипликативно). Отрицателните стойности показват, че двигателят работи твърде богато и следователно управлението на кислородните сензори го прави по-слаб, като намалява времето, през което инжекторите са отворени. Положителните стойности показват, че двигателят работи твърде бедно и следователно контролът на кислородния сензор го прави по-богат, като увеличава времето, през което инжекторите са отворени.

Напълно нормално е и първото, и второто поле да са нещо различно от нула. Всъщност нулите показват, че или просто сте изчистили кодовете (които ще нулират стойностите на разхода на горивото), или нещо не работи правилно. Ако стойностите се отдалечат твърде много от нулата, това ще доведе до DTC (код на повреда) и може да светне MIL която показва нередност в двигателя. Спецификациите за нормална работа обикновено са някъде близо +/- 10%.

2. Настройки на дроселовата клапа TBA

Тази процедура подробно описва как да извършите настройки на дроселовата клапа (TBA) на много автомобили VW / Audi. Тази процедура преминава през различни състояния на дросела (празен ход, частично газ, високи обороти).

Няколко причините за извършване на тези настройки TBA:

Акумулатора на автомобила е изключен и отново свързан
ECU е премахнат и преинсталиран
Корпусът на дроселовата клапа е почистен или отстранен и монтиран отново
Педалът на газта е премахнат и инсталиран отново
Има определени условия за тестване, които трябва да бъдат изпълнени, преди да направите TBA:
Няма DTC в контролера на двигателя
Напрежение на батерията най-малко 11,5 V
Дроселът трябва да е в празен ход (дръжте крака отделно от педала за газ)
Частта на тялото на дросела не трябва да е мръсна (карбонизирана).
Температурата на охлаждащата течност трябва да бъде между 5 и 95С
Ако кодовете за неизправности са отстранени, включете и изключете запалването преди да стартирате Основни настройки.

3. Настройки на клапана за рециркулация на отработилите газове (EGR)
Повечето бензинови двигатели VW / Audi / Seat / Skoda са с рециркулация на отработените газове (EGR)

Предпоставки (Общи):
Запалването е включено
Двигателят е изключен
Напрежение на батерията най-малко 11,5 V

Спирачки и Шаси

1. Работа върху Електро-механична ръчна спирачка EPB

Работа върху електромеханичната ръчна спирачка (EPB)
Следващият технически съвет показва основните стъпки за работа по електромеханичните системи за паркиране (EPB), намиращи се в автомобилите VW / Audi.

EPB модулът е много чувствителен към ниско напрежение! Важно е акумулатора да е зареден и правилно свързан по време на работата по задната спирачка.
Уверете се, че системата EPB работи правилно преди ремонта. Това включва, но не се ограничава до натискане на хидравличния педал на спирачката и работа на превключвателя на EPB и пускане на цялостно автоматично сканиране преди ремонтите.
Уверете се, че системата е напълно работеща преди ремонта! 
Спирачката за паркиране трябва да е изключена преди ремонта или основните настройки няма да са възможни!

Системата EPB трябва да бъде поставена в режим на обслужване преди свалянето на спирачните апарати от превозното средство, така че буталата да могат да бъдат избутани в корпуса на спирачния апарат.
Буталата не се придвижват обратно в спирачния апарат, те са в освободено положение, което позволява на техника да натисне буталата, както бихте направили при нормална предна спирачка.
Извършете ремонта на спирачката и сглобете системата преди да преминете към следващата стъпка.

Режимът на обслужване на системата EPB трябва да бъде деактивиран след ремонтите.

Функционален тест

Когато е приложимо, EPB трябва да бъде включен и изключен преди теста за функциониране. Направете това, като използвате бутона вътре в автомобила, докато натиснете нормалния педал за хидравлична спирачка.
Задачата за спиране трябва да е завършена и системата не трябва да има запазени кодове за неизправности.

2. Регулиране нивото на окачването

Чрез тази процедура можете да свалите / повдигнете от нивото на окачването чрез модула за контрол на нивото във VW Phaeton (3D), VW Touareg (7L), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) и Audi Q7 (4L).

Други

1. Процедура за нулиране на SRI

Следващият технически съвет показва процедурата за нулиране на SRI при автомобили Audi A3 (8P) от 2006 г. Подобни модели включват 2006 и по-новите VW Jetta, Gti, Rabbit, Eos, Passat и Tiguan.
След извършване на услуги по поддръжката на повечето съвременни автомобили VW и Audi, интервалът за напомняне за обслужване трябва да бъде нулиран. VCDS има функция за нулиране на SRI, която опростява този процес и трябва да изключи съобщението за напомняне или индикация в инструменталната група или на екрана.

2. Кодиране на въздушните възглавници (Airbag)

Следващият технически съвет показва няко стъпки само за кодиране на въздушни възглавници.

Не забравяйте да изтеглите и инсталирате най-новата версия на VCDS, преди да изпълните тази процедура, трябва да използвате интерфейс от серия HEX. Индекса за кодиране и ръководство ще работи само с тези професионални интерфейси.

Когато въздушните възглавници са излезнали и се съхраняват постоянни грешки за ПТП, които не могат да бъдат изчистени условно, като щракнете върху изчисти кодовете, контролерът на въздушните възглавници трябва да бъде сменен. Те имат електромеханичен превключвател, който отваря въздушните възглавници, той не може да бъде „възстановен“ и трябва да стоите далеч от хората или компаниите, които твърдят, че могат да „нулират“ употребявани контролер на въздушната възглавница.

Новите контролери на въздушни възглавници в много автомобили VW / Audi съдържат Soft Coding на всички нули от фабричните настройки и трябва да бъдат кодирани, след като са монтирани в автомобила.
Винаги запазвайте цялостно [Авто-сканиране] преди да премахнете оригиналния контролер на въздушните възглавници.
Всички проблеми със сензори за катастрофа, въздушни възглавници трябва да бъдат поправени, преди да се опитате да инсталирате и кодирате нов контролер.
Модулът на въздушната възглавница трябва да бъде закрепен правилно към пода с достатъчно налично напрежение на батерията, преди да се опитате да комуникирате или кодирате нов модул.

Превозните средства, които обикновено използват кодиране на въздушни възглавници на базата на индекс, включват:
Audi
Audi A6 / S6 / RS6 / allroad (4F)
Audi Q7 (4L)
Ако кодовете за неизправност на компонентната защита се съхраняват при работа на A6 или Q7, ще е необходимо фабричното сканиране в комбинация с директна онлайн връзка към централата на Audi. Всеки дилър / сервизен център на Audi трябва да може да изпълни тази процедура.

Когато е свързан към приложим контролер на New Airbag VCDS може да “Предложи” подходяща стойност на кодиране. Тази функция е достъпна само когато VCDS се използва с един от интерфейсите Professional Grade. Отказ от отговорност: Не можем да гарантираме, че кодирането, което VCDS може да предложи, ще бъде правилно, но не би трябвало да има вреда при опита му. Ако не е правилно, управляващият модул трябва просто да откаже да го приеме и кодирането ще остане при всички нулеви кодировки.
Модулите на въздушните възглавници могат да бъдат с късо или дълго кодиране в зависимост от инсталираната система.

Ръчно въвеждане на индекс

.

В случаите, когато VCDS би предложил предложения за кодиране на модул Airbag, но не може да определи индекса автоматично, VCDS ще ви даде възможност ръчно да въведете индекс, за да получите предложеното кодиране. За да намерите кодирането, ще ви е необходим “пълният” номер на новия модул Airbag, който можете да намерите на:
Формуляр за фактура / поръчка за модул Airbag (за предпочитане).
Кутията, в която влезе новият модул Airbag.
Етикетите на модула на въздушната възглавница.

3. Подмяна на акумулатора.

Голяма част от съвременните автомобили VW / Audi / Seat / Skoda изискват конфигуриране на резервни акумулатори. Стъпките за диагностика варират в зависимост от реалната конфигурация на автомобила.
Необходими условия:
Инсталиран е нов VW / Audi акумулатор.